HI-CLASS MAGAZINE COMPANY LIMITED
Good Life at it's best


ข้อมูลโฆษณานิตยสาร Hi-Class _____ :: อัตราค่าโฆษณาในเว็บ hiclasssociety.com ::

 

อัตราค่าโฆษณานิตยสาร ไฮคลาส ปี 2550
Advertising Rate for 2007


เรื่อง แนะนำนิตยสาร HI-CLASS ยุคปรับปรุงใหม่

เรียน ผู้มีอุปการคุณที่เคารพ

นับตั้งแต่ พฤษภาคม 2527 ที่นิตยสาร HI-CLASS ก่อเกิดขึ้นบนถนนหนังสือ บทบันทึกเส้นทางการเกิดและเติบโตของนิตยสาร HI-CLASS ก็ได้ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับวิวัฒนาการทางความคิด ค่านิยม และภูมิปัญญาของบุคคลระดับสูงของสังคมไทยมาโดยตลอด ในฐานะสื่อผู้นำเสนอนิยาม 'รสนิยมการใช้ชีวิต' ของบรรดา 'ผู้นำ และ ผู้ทรงเกียรติ' จากทุกแวดวงที่สังคมจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากแวดวงธุรกิจ การเมือง รวมไปถึงวงการศิลปะทุกแขนง และบรรดาดาวเด่นในวงสังคมชั้นสูงของเมืองไทย

HI-CLASS เป็นนิตยสารฉบับแรก และฉบับเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งรวบรวมบทสัมภาษณ์ EXCLUSIVE ของบุคคลระดับสูงในประเทศไทยเอาไว้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นนิตยสารแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ของบุคคลชั้นนำที่เราได้คัดเลือกเรื่องราวของท่านเหล่านั้นมานำเสนอ จนเป็นที่ทราบกันดีว่า นายกรัฐมนตรีไทยทุกท่านต่างเคยให้สัมภาษณ์ขึ้นปกนิตยสาร HI-CLASS มาแล้ว เช่นเดียวกับนักธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศ ล้วนเคยให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์สู่ความสำเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมการใช้ชีวิตลงในคอลัมน์ PROFILE อันเป็นความภาคภูมิใจของทั้งผู้อ่านและทีมงานเป็นระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ

HI-CLASS ยังเป็นผู้นำเสนอคัดสรรเรื่องราวแง่มุมความคิดและไลฟ์สไตล์ของผู้นำรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพ เหล่าทายาทผู้สืบทอดความสำเร็จขององค์กรต่างๆจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเขาและเธอเหล่านี้คือผู้มีความรู้ความสามารถ และมีชื่อเสียงเป็นที่น่าจับตามอง เปรียบประดุจเพชรเม็ดงามที่อยู่ระหว่างการเจียรนัยด้วยประสบการณ์ เพื่อรอวันจรัสแสงเจิดจ้าในอนาคตอันใกล้

HI-CLASS เป็นนิตยสารที่นำเสนอเรื่องราวในเชิงคุณภาพ ซึ่งไม่ได้หมายถึง ปริมาณ หรือ ประเภท แต่อยู่ที่ ศักยภาพในการแสวงหารสนิยมในการใช้ชีวิต ผ่านกระบวนการเลือกเสพบริโภคที่ตอบสนองต่อระบบคุณค่าทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ ของบรรดาบุคคลระดับสูง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบคุณค่าหรือทัศนคติของเหล่าบุคคลระดับสูง หรือผู้มีเกียรติที่สังคมให้ความสำคัญนั้น ย่อมมีอิทธิพลโดยตรงความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม และการหล่อหลอมทัศนคติของสังคมในวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้ว่า HI-CLASS จะเลือกนำเสนอเพียงเรื่องราวจากกลุ่มบุคคลชั้นหัวกะทิซึ่งอาจเป็นกลุ่มน้อยบนยอดปีระมิดของสังคมก็ตาม

นิตยสาร HI-CLASS จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ ที่แสวงหาสื่อโฆษณาที่มีศักยภาพเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า สำหรับผู้บริโภคในตลาดระดับบน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรสนิยม มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี มีวุฒิภาวะ และให้ความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกรสนิยมในการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

ในวาระของการย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ของนิตยสาร HI-CLASS ทีมงานของเรายินดีนำเสนอ HI-CLASS ยุคปรับปรุงใหม่ ซึ่งพัฒนาทั้งเนื้อหาและรูปเล่ม พร้อมความหลากหลายของคอลัมน์ใหม่ๆอีกมากมาย เพื่อเพิ่มเติมสีสัน สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน นอกจากนี้ยังพัฒนาเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยสม่ำเสมอ จึงทำให้นิตยสาร HI-CLASS สามารถรักษาตำแหน่งสื่ออันทรงคุณค่าของสังคมไทยมาได้อย่างยาวนาน


ขอแสดงความนับถือ


วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์

บรรณาธิการบริหาร
โทร. 02-7426438-9 , 02-3311610 __โทรสาร 02-3311618
advertising@hiclassmagazine.com


 
Advertising Rate in Hi-class magazine
หน้าตำแหน่งสี่สี Position
ปกหลังนอก 110,000 บาท
หน้า 3 93,000 บาท
ปกหน้าด้านใน 82,000 บาท
ปกหลังใน 72,000 บาท
หน้าติดเรื่องเด่นในฉบับ 1,2 77,000 บาท
หน้าติดสารบัญ 1,2,3 75,000 บาท
หน้าติดบทบรรณาธิการ 72,000 บาท
     
หน้าคู่ 
ปกหน้าพับนอก (หน้าคู่) 132,000 บาท
ปกหน้าพับใน (หน้าคู่) 130,000 บาท
ปกหลังด้านใน (หน้าคู่) 110,000 บาท
หน้าคู่พิเศษ 4-5 110,000 บาท
     
หน้าติดคอลัมน์ 
หน้าติด "มุมพิเศษ/แฟชั่น" 69,000 บาท
หน้าติด "สังคมไฮ-คลาส" 64,000 บาท
หน้าก่อน "INTERVIEW" 62,000 บาท
หน้าก่อน "โปรฟายล์" 60,000 บาท
     
หน้าสี่สีทั่วไป 
สี่สีเนื้อใน 53,000 บาท
ครึ่งหน้าสี่สีเนื้อใน 39,000 บาท
สตริปสี่สี 2" คาดตลอดหน้า 22,000 บาท
เพิ่มสีพิเศษ สีละ 9,000 บาท
     
  
ข้อเสนอ PACKAGE พิเศษ เพื่อการประชาสัมพันธ์
   
1. มอบส่วนลดพิเศษ
2. ทำข่าวสังคมหรือกิจกรรมขององค์กรท่าน ตีพิมพ์ในคอลัมน์ข่าวสังคม
3. งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป อาทิ การเผยแพร่ "Press Release" ในคอลัมน์ "MOVEMENT"
4. อื่นๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย "รสนิยมการใช้ชีวิต" ของนิตยสาร
5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลขององค์กรและบทสัมภาษณ์ผู้บริหารลงในเว็บไซต์ www.hiclasssociety.com
5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลขององค์กรผู้สนับสนุนลงในสื่อพันธมิตรของ Hi-Class
     
ข้อมูลหนังสือ    
นิตยสารรายเดือน วางแผงทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
จำนวนพิมพ์ 80,000 เล่มต่อเดือน
สมาชิก 25,000 ฉบับ
ขนาด 8.5" x 11"  
กระดาษ : ปกอาร์ตด้าน 260 แกรม, เนื้อใน อาร์ตด้าน 130 แกรม
พิมพ์ 4 สี ออฟเซ็ต


ติดต่อ โฆษณาในนิตยสาร ไฮคลาส และสื่อในเครือ
คุณ กุหลาบ อินพรม (นิ่ม)
/ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
โทร. 02-7426438-9 _, 06-9770836 _โทรสาร 02-3311618 _อีเมล์ advertising@hiclassmagazine.com

HI-CLASS MAGAZINE
30 Sukumwit 85 Bangjak Prakanong Bangkok 10260 Tel. 662-742-6438-9, 662-331-1610, 662-331-1618 _Fax. 662-331-1618
e-mail : editor@hiclassmagazine.com
Copywright 2004 www.hiclassmagazine.com All Rights Reserved